vrijdag 25 april 2008VOR- UND NACHBILDER

group exhibition featuring conny kuilboer ( www.connykuilboer.com ) in linz - austria

a warm 'thank you' to holger and siegfried of maerz künstlerverein ( www.maerz.at ) for their hospitality and support.

maandag 14 april 2008


Conny Kuilboer will exhibit at künstlervereinigung MAERZ in Linz (Austria),together with Siegfried A. Fruhauf, Sonja Gangl, Holger Jagersberger, Michael Wirthig and Peter Tscherkassky in the exhibition 'VOR- UND NACHBILDER'.

The opening is on monday April 21. 19.30 o'clock and will be open until may 30th.

http://www.maerz.at


Schloss Ringenberg has published it's annual magazine called 'GAP'.

With a full page on Ben Kruisdijk and a nice tekst written by Arno Kramer:

Het is een evident gegeven dat je als kunstenaar in wezen niets anders doet dan reizen in je geest.
Als je dan de blik naar binnen richt, heeft dat het voordeel dat het lichaam niet eerst een afstand hoeft af te leggen om die geest te stimuleren eventuele nieuwe belevenissen te vertalen naar een beeld. Deze wijze van werken heeft iets heel puurs, maar is vanzelfsprekend ook beperkt.
Als je echter door een zeker toeval op een plek belandt die je niet kende, maar die je, doordat het onbekend is op je laat inwerken, kun je ontdekken wat je eigenlijk wel wist: dat je nieuwe, nieuwsgierig makende impulsen krijgt. Al zou het alleen al zijn in de focus en concentratie op je werk.
Het verblijf van Ben Kruisdijk in Schloss Ringenberg heeft er toe geleid dat hij zeer geconcentreerd aan series tekeningen op papier en op röntgenfoto’s heeft kunnen werken. Zijn visie op waar het met het beeld naar toe moest lag voor een deel wel vast. Dat wil zeggen hij heeft de laatste jaren wel een voorkeur voor bepaalde onderwerpen ontwikkeld. Steeds zie je in de werken dat er feitelijk beelden worden gebruikt die hij in andere settingen probeert tot nieuwe composities en spiritueel geladen werken te ontwikkelen. Het gegeven van het gebruikmaken van diverse figuratieve beelden heeft tot gevolg dat je speurt naar inhoudelijke betekenissen. De aanwezigheid van botten, schedels, geraamten en een hand, een oog, enzovoort, maar bovenal ook abstracte vormen die parodieën lijken op werken die we kennen van bepaalde kunststromingen, maakt dat deze gesampelde beelden je blik doet dwalen en dat die blik zich steeds weer kan hechten aan een ander onderdeel van de compositie, waardoor je illusie over de betekenis weer even snel kan verschuiven. Het zal over leven en dood gaan, natuur en dood ook. Maar het gaat ook over interesses in vormen en structuren. Of wellicht zelfs een micro benadering versus een macrobeeld.
Het is een beeldend spel dat blijft boeien, omdat er een grote mate van variatie zit in de gekozen afbeeldingen. Door het gebruik van tekst, meestal een woord, geeft Ben Krijsdijk zijn werken in feite een nog ruimere of grotere mystificatie en ook betekenis mee. Hij relativeert die betekenis van die woorden overigens soms zelf alweer, door ze gedeeltelijk van het beeld te laten lopen. Met andere woorden we zien slechts een deel van het woord.
Technisch probeert hij meestal zo duidelijk mogelijk te zijn en dat wil zeggen dat een bot ook een bot moet wezen en een vogelschedel de indruk moet geven dat hij “echt” is nagetekend. In dat herkennen van vormen doet zich ook ons eigen kennen voor en soms kan dit een meer spontane beleving van het kunstwerk in de weg staan.
Dit spel van werkelijkheid en abstracties leidt in Ben Kruisdijks werk tot een grote beeldenrijkdom. Het gaat dus niet om nabootsing (mimesis) maar om “uitdrukking”. Kunnen we eenmaal meevoelen met de ons voorgeschotelde beelden en dus het kunstwerk “verstaan”, dan vindt ook altijd een ontmoeting met zichzelf plaats.

Arno Kramer
4 augustus 2007


Ben Kruisdijk is now exhibiting at the Witteveen Gallery in Amsterdam (Netherlands).
http://www.galeriewitteveen.nl