zondag 22 november 2009

work of ben kruisdijk featured on the cover of this months kunstlicht magazine which is also their 30 year anniversary edition.

information (in dutch) on this edition of the magazine:

In vijftien artikelen van vooraanstaande auteurs van verschillende Nederlandse universiteiten wordt aandacht besteed aan interdisciplinair onderzoek en aan de theoretische alsook praktische aspecten van interdisciplinariteit an sich. Het jubileumnummer combineert daarmee actuele voorbeelden uit de wetenschapspraktijk met kritische bespiegeling.

Inhoudsopgave en inleiding per artikel:

Ginette Verstraete (hoogleraar Algemene Cultuurwetenschappen)
Sven Lütticken (universitair docent Kunstgeschiedenis)
Interdisciplinaire inleiding
Dat interdisciplinariteit niet alleen een verschijnsel van de laatste jaren is, blijkt uit dit historisch overzicht door kunsthistoricus Sven Lütticken en cultuurwetenschapper Ginette Verstraete.

Ronald S. de Boer (promovendus Kunstgeschiedenis)
Kunstige bedrijvigheid: apenrots of kunstwalhalla? Professionalisering van corporate collecting en de noodzaak van kwalitatief onderzoek
De kunstgerelateerde activiteiten van bedrijven beperken zich al lang niet meer tot kantoorruimtes. Professionele corporate curators zoeken tegenwoordig steeds vaker de publieke ruimte op. Hoe functioneren deze corporate-collectingpraktijken en wat is de rol van het kunstwerk daarbinnen? Promovendus kunstgeschiedenis Ronald S. de Boer doet onderzoek aan de hand van sociale systeemtheorie, kritische discoursanalyse en actor-netwerktheorie.

Peter Nijkamp (hoogleraar Ruimtelijke Economie)
Waardering van monumenten: Een nexus van economie en cultuur
Hoe bepaal je de economische waarde van een monument? Prijsvergelijking is voor dergelijke unica immers geen optie. Daarbij komt dat monumenten hun waarde voor een belangrijk deel aan hun niet-kwantitatieve, cultureel-historische betekenis ontlenen. Peter Nijkamp, hoogleraar Ruimtelijke Economie, onderzocht methodes om toch tot een onderbouwde waardebepaling te komen.

Koos Bosma (hoogleraar Architectuurgeschiedenis)
Jan Kolen (bijzonder hoogleraar Erfgoed van Stad en Land)
Een huis voor herinnering en toekomst: Samenwerking tussen historici en ontwerpers
Hoe ontwerp je een herdenkingsplek die de beladen geschiedenis van het nationaalsocialisme in München verbeeldt? Een aantal ontwerpers, archeologen en (architectuur)historici werd gevraagd over dit onderwerp te brainstormen. Koos Bosma (hoogleraar Architectuurgeschiedenis) en Jan Kolen (bijzonder hoogleraar Erfgoed van Stad en Land) brainstormden mee en schreven een verslag van het proces.

Wessel Stoker (bijzonder hoogleraar Esthetica)
Esthetica en kunstgeschiedenis
Bijzonder hoogleraar Esthetica Wessel Stoker onderzoekt de verhouding tussen esthetica en kunstgeschiedenis. Na een uiteenzetting over de aard van de wijsgerige esthetica gaat hij dieper in op de vraag hoe esthetica en kunstgeschiedenis samen kunnen gaan. Hij behandelt daarbij verschillende vormen van transcendentie in de twintigste-eeuwse kunst.

Feike Dietz (promovendus Letterkunde)
Sprekende beelden, sprekende woorden: De plaats van de tekst in het onderzoek naar de Noord-Nederlandse receptie van Pia desideria
In het receptieonderzoek naar de zeventiende-eeuwse embleembundel Pia desideria komen de afbeeldingen uitvoerig aan bod. De teksten uit de bundel zijn tot op heden echter verwaarloosd. Onterecht, meent promovendus Vroegmoderne Nederlandse Letterkunde Feike Dietz, want juist een gecombineerde kunsthistorisch-letterkundige benadering kan nieuw licht werpen op de religieuze praktijk van de katholieken in de Republiek.

Rob van de Schoor (literatuurhistoricus)
‘Zichtbre poëzij’: De samenhang tussen poëzie, schilderkunst en geloof in de kunstbeschouwingen van L.R. Beijnen (1811-1897)
Kunsthistorici lijken zich nauwelijks bewust van de literaire oorsprong van de kunstkritiek. Voor een juist begrip van de negentiende-eeuwse kunstkritiek moet men echter stilstaan bij het literairkritisch repertoire waarvan kunstcritici zich bedienden, zo betoogt literatuurhistoricus Rob van de Schoor. Ook is kennis van de levensbeschouwelijke achtergrond van de criticus van belang voor een correcte interpretatie.

Constantin-Felix von Maltzahn (promovendus Algemene Cultuurwetenschappen)
Fashion Tribes & Individualism in Consumer Culture
Promovendus Algemene Cultuurwetenschappen Constantin von Maltzahn geeft een alternatief voor de opvatting dat consumenten zich door hun koopgedrag onderwerpen aan overkoepelende, sociaal-enonomische structuren. Zo biedt kledingkeuze mogelijkheden tot uiting van individualiteit, in een context van kortstondige, performance-achtige ontmoetingen met leden van wisselende ‘modestammen’.

Henk Tromp (antropoloog)
Strijd om echte en valse Van Goghs: Antropologie en het taboe van kunstexperts
Wat kan kunsthistorici overkomen bij kwesties over echt en vals? Deze vraag vormde de aanleiding voor het promotieonderzoek van antropoloog Henk Tromp. Aan de hand van het onderzoek naar echte en valse Van Goghs laat hij zien hoe kunsthistorici omgaan met onwelkome boodschappen en de bijbehorende belangenstrijd.

Wilbert Schreurs ((reclame)historicus)
Op zoek naar de ‘diepere’ betekenis van reclame: Pleidooi voor meer kunsthistorische aandacht voor de visuele grammatica van reclame
Reclamemakers maken in toenemende mate gebruik van visuele communicatie om hun boodschap over te brengen. De beeldtaal van advertenties, affiches en commercials vraagt om een nadere analyse. Een iconografische benadering kan bijdragen aan het inzicht in de visuele grammatica van reclame, zo betoogt (reclame)historicus Wilbert Schreurs.

Viera Bonenkampová (promovendus Geschiedenis)
Verlegging van grenzen: Een historisch onderzoek met kunsthistorische bronnen
Terwijl kunsthistorici aan de lopende band historische bronnen benutten, is het gebruik van kunstwerken als bron voor historici lang niet zo vanzelfsprekend. In het onderzoek van promovendus Middeleeuwse Geschiedenis Viera Bonenkampová neemt kunst echter een centrale plaats in. Door de huiselijke taferelen op de schilderijen van de Vlaamse primitieven te vergelijken met historische bronnen bestudeert zij private devotie in de Middeleeuwen.

Jan Simons (cultuurwetenschapper)
Mediastudies: interdisciplinair of ongedisciplineerd?
Er is binnen de mediastudies behoefte aan een brede, interdisciplinare benaderingswijze, waarbij verschillende mediavormen in het verlengde van elkaar worden onderzocht. Aan de hand van de films van Lars von Trier maakt cultuurwetenschapper Jan Simons duidelijk hoe een dergelijk ‘nieuwemediaperspectief’ tot nieuwe inzichten kan leiden.

Heidi de Mare (beeldwetenschapper)
Ars sine scientia nihil est: De kunst van interdisciplinair onderzoek
Kunstgeschiedenis is bij uitstek een academisch domein dat uitnodigt tot interdisciplinair onderzoek, aldus beeldwetenschapper Heidi de Mare. Maar wanneer is interdisciplinair onderzoek compatibel en wanneer wordt het ongedisciplineerd? Behalve kennis van de grondslagen, regels en analytische begrippen van de andere disciplines vergt het beoefenen van interdisciplinariteit ook de nodige systematiek en consequentie binnen het eigen vakgebied.

Tomas Macsotay (kunsthistoricus)
Het kunstwerk na het tijdperk van de kunsthistorische objectiviteit: Over hoe de onderzoeker zich verhoudt tot het maakproces
De vanzelfsprekendheid waarmee de vraag naar het maakproces van kunst geheel binnen de grenzen valt van kunsthistorisch onderzoek moet verdwijnen. Om het ontstaansproces werkelijk te kunnen doorgronden, moeten uiteenlopende geesteswetenschappelijke invalshoeken worden gecombineerd. Kunsthistoricus Tomas Macsotay verkent de mogelijkheden: van atelierpraktijkonderzoek en sociaalhistorische perspectieven tot kunstsociologie en performativity. Aannames over de objectiviteit van het ambachtelijke product blijken daarbij onhoudbaar.

Robert Zwijnenberg (hoogleraar Kunstgeschiedenis)
Biokunst: een uitdaging aan de kunstgeschiedenis
Steeds meer kunstenaars gebruiken materialen van de levenswetenschappen als artistiek medium. Heeft deze zogenaamde biokunst een zelfstandige esthetische betekenis? Hoogleraar kunstgeschiedenis Robert Zwijnenberg laat zien dat nieuwe kunsttheoretische methodes nodig zijn om deze kunst op waarde te schatten. Tevens pleit hij voor een actievere houding van geesteswetenschappers binnen levenswetenschappelijke debatten.


- text taken from the kunstlicht website

vrijdag 20 november 2009


kruisdijk / kuilboer mentioned in german magazine 'kult' - december 2009 / january 2010

donderdag 12 november 2009vincent verbist // actionfields gallery will show work by kruisdijk / kuilboer and others at the lineart art fair in gent.

dinsdag 27 oktober 2009


Conny Kuilboer // kunstenaar van de dag op galeries.nl

In de verwilde, groene tuin schuilt iemand achter een witte wolk. De wolk is gemaakt van textiel. Geestig. Pas op het moment dat we weten dat degene die de wolk vasthoudt - de kunstenares Conny Kuilboer is, verandert de context waarin we dit beeld plaatsen. Omdat de kunstenares ons uitdaagt door impliciet kritische vragen te stellen. Bijvoorbeeld welke rol zou de kunstenaar in de hedendaagse maatschappij moeten of kunnen innemen? Hoe kan iemand de wolk vasthuoden, en waarom zou men dat willen doen? De wolk kan enerzijds als metafoor voor datgene dat ons van elkaar scheidt geïnterpreteerd worden, anderzijds als het symbool van datgene dat ons met elkaar verbindt. Zoals vergankelijkheid, dromen, verlangens en driften.
De speelse kunstwerken van Conny Kuilboer zijn te herkennen aan de primaire kleuren die zij in haar tekstverwerken en installaties gebruikt. Maar ook humor, optimisme en het verwerken van allerdaagse objecten zoals douches of kinderspeelgoed tot kunstobjecten, komen regelmatig in haar werk terug.

Conny Kuilboer (1976) is afgestudeerd aan de AKI in Enschede (afdeling mixed media). Haar solotentoonstelling “Over dingen die voorbij gaan” is in Lonneker te bezichtigen.
www.connykuilboer.com

© Copyright 2009: Tatjana Macic

zondag 4 oktober 2009


group exhibition 'the whole nine yards' held at vincent verbist // actionfields gallery was mentioned on tv program tv brussel internationaal on 27 september.

woensdag 9 september 2009spanish newspaper articles on the kruisdijk / kuilboer sculpture +39°28'22.152, -0°22'17.597 currently shown at gallery luis adelantado valencia, spain.

donderdag 3 september 2009schloss ringenberg gap magazine 3
featuring works by kruisdijk / kuilboer and others

zaterdag 29 augustus 2009Vincent Verbist // Actionfields Gallery presents

The Whole Nine Yards
“everything; all of it; the whole lot; the works”.

Thomas Huyghe
Tom Woestenborghs
Ben Kruisdijk & Conny Kuilboer
Villeroy & Boch
Sacha Eckes
Charlotte Lybeer & Barry Camps
Joachim Devillé

Opening:
Saturday, September 12, 2009 at 12:00pm Brussels art Days

Vincent Verbist // Actionfields Gallery
Hoogstraat 323, 1000 BXL

+032 486/57.32.63
actionfields@gmail.com
actionfields.be

dinsdag 25 augustus 2009


portraits presque célèbres catalogue
catalogue for the exhibition 'portraits presque célèbres' held at maison du hainaut - charleroi, belgium from 8/5/09 - 22/5/09

made possible by fred michiels

dinsdag 18 augustus 2009

vrijdag 7 augustus 2009

donderdag 6 augustus 2009
+39°28'22.152, -0°22'17.597

lifesized polyester donkey with artists work and material

gallery luis adelantado valencia - 2009

benkruisdijk.com
connykuilboer.com

vrijdag 10 juli 2009
as a returning event in the gallery, the show during the summer months will exhibit the work of the artists selected for the yearly international call.
the participation in this 11th edition has been quite high with a total of 620 portfolios sent by artists from all over the globe, the majority being from the americas and europe.
for the final selection we have centered on the criteria’s of internationalism, quality, professionalism and not least originality, which have nothing to do with nationalities, genders or styles.
since the beginning, the call was born with the firm commitment to promote and to support the artistic creation, and to promote all those new media of which our contemporaneousness consists.

through this contest, what interests us, is to get in touch with the youngest sector on the international art scene, and to give them the opportunity to develop their work in a professional environment. At the same time it is an opportunity for the gallery to get to know by firsthand what is developing in most contemporary art.
And last, this collaboration creates a line of work with new artists that might end up forming part of the artists of the gallery.

the participants selected for the 11th edition are:


conny kuilboer & ben kruisdijk (the netherlands)

iván argote (colombia)
emi avora (greece)
alejandro garcía (mexico)
kaja h. leijon (norway)
jason maddock (usa)
miguel ángel madrigal (mexico)
roberto marquéz (puerto rico)
esteban quinones (puerto rico)
emilo valdés (mexico)
omar velásquez (puerto rico)
josé luis vinas (spain)
eunju yoo (south korea)
davide zucco (italy)


from july 29th until september 10th
opening wednesday july 29th from 20:30 to 22:00


luis adelantado gallery
bonaria 6
46003 valencia spain

luisadelantadovalencia.com

dinsdag 7 juli 2009
conny kuilboer @ museum rijswijk

zondag 5 juli 2009


agenda - se distraire a bruxelles
26.06 - 02.07 2009

zaterdag 4 juli 2009work by ben kruisdijk at galeria omphalos in terlizzi, italy.

woensdag 1 juli 2009
textiel biënnale catalogue 2009

zondag 21 juni 2009


In this first Rijswijk Textile Biennial, the work of sixteen contemporary fine artists who use textiles in their work will be on show. Originally a painter, sculptor or graphic artist, they each realized at a particular point in their careers that textile fibres were the ultimate means of expression for their
ideas. In order to achieve this, they had to first familiarize themselves with new techniques and master other materials. They employ time-honoured textile-making skills and materials, often in an unorthodox way and from a modern viewpoint, with the computer frequently playing an important role.

Please join us at the official opening of the Rijswijk Textile Biennial 2009 on Sunday, June 28 at 15:00hrs. at the Old Church, opposite the Museum Rijswijk.

artists:
Arjan van Arendonk
Monika Auch
Saskia E.M. van Dijk
Lidy Jacobs
Marita Kratz
Wilma Kuil
Conny Kuilboer
Jan Koen Lomans
Jet van Oosten
Anne van de Pals
Karola Pezarro
Nancy Pigmans
Erna van Sambeek
Hinke Schreuders
Jeroen Vinken
C.A. Wertheim

zaterdag 20 juni 2009
urban e motion exhibition at tour & taxi's in brussel, belgium

zondag 14 juni 2009


vernissage van urban e motion, de hedendaagse kunsttentoonstelling over steden, beweging en bewogenheid, in tour & taxis van 18/6/2009 t/m 28/6/2009.

inleiding door pieter vermeulen.
- - -
vernissage de urban e motion, l'expo d'art contemporain sur les villes, le mouvement et l'émotion, à tour & taxis, du 18/6/2009 au 28/6/2009.

introduction par pieter vermeulen.

maandag 4 mei 2009

Ben Kruisdijk + Katrin Ströbel "SGNIWARD/SNGIS"Duration May 1st - June 13th 2009

The two artists in the exhibition "sgniward/sngis“ Katrin Ströbel (born 1975 in Pforzheim, Germany) and Ben Kruisdijk (born 1981 in Zaandam, the Netherlands) deal with the variety of language systems and their subjective meanings and interpretations. By combining several existing sign systems, they create in their work a new language which shows the width of interpretation possibilities.

Ben Kruisdijks’ language system is more of a scientific kind. In his series etched x-ray drawings“ he uses x rays and combines these with analysed drawings from biology. In this way, a skeleton of a hand grasps a flower suggesting the meeting of life and death. Kruisdijk also refers to fantasy, which can become reality through the human being. Things that seem to be real or scientifically proven, could also just be a connection of realities which seem real when they come together like this. Also, the connection of mathematic discoveries with scientific phenomenons are referenced. In his drawings, the yellow paper with cursive handwritten titles seem like imitations of the earliest ways of documenting research results.fruehsorge | Galerie für Zeichnung | Contemporary Drawings

Heidestr. 46-52 (Gebäude 6)
10557 Berlin
Germany

fruehsorge.com
mail@fruehsorge.com

Openingtimes:
Tue-Sat, 11:00 - 18:00

donderdag 19 februari 2009


work by ben kruisdijk at galerie karin sachs (stand e05)


www.art-karlsruhe.de
www.galeriekarinsachs.de

woensdag 11 februari 2009


you can now colour in a picture of the kruisdijk / kuilboer installation n51.22770, e4.05470 shown at the verbeke foundation in belgium.

woensdag 4 februari 2009

maandag 2 februari 2009the elle girl - south korea has written an article about kruisdijk / kuilboer.